خرید روسری ايجاد دادگاه دريايي در آبادان

رييس دادگستري آبادان گفت: به زودي دادگاه دريايي كشور در آبادان راه – اندازي مي‌شود.

سيروس افضلي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا رسيدگي به جرايم حادث شده در حوزه دريا به شكل ويژه و تخصصي رااز اهداف راه اندازي اين دادگاه نام برد.

او افزود: با راه‌اندازي اين دادگاه دريايي در آينده نزديك مي‌توان مشكلات رسيدگي قضايي به جرايم از جمله در حوزه دريا را رفع نمود.

وي خاطرنشان كرد: تصادفات دريايي، ارتكاب و يا وارد آمدن جرمي براتباع بيگانه در سطح دريا و در حوزه كشورمان از جمله موارد قابل رسيدگي در اين دادگاه مي‌باشد.

او اظهار كرد: گاهي اوقات اختلافات و يا دعواهايي در كشتي و در دريا صورت مي‌گيرد كه به دليل خاص بودن آنها رسيدگي تخصصي به آنان اجتناب – ناپذير است.

وي گفت: يك قاضي براي صدور حكم در اين گونه موارد بايد تسلط و آگاهي كافي از قوانين بين‌المللي داشته باشد.