خرید روسری بليت فروشي از فدراسيون فوتبال گرفته شد

پس از نشست مسئولان،‌ براي برگزاري مسابقات امتياز بليت فروشي از فدراسيون گرفته شد.

به گزارش فارس، مسئولان فدارسيون و سازمان تربيت بدني شب گذشته و امروز صبح جلسه‌اي را با مسئولان صندوق حمايت از قهرمانان برگزار كردند تا در مورد نحوه بليت فروشي ديدارهاي فوتبال تصميم‌گيري كنند.

در پايان 2 جلسه، اين امتياز بليت از فدراسيون گرفته و به صندوق حمايت از قهرمانان واگذار شد.

با توجه به تصميم گرفته شده، از امروز اين تصميم اجرا مي شود و در هشتمين دوره ليگ برتر بليت فروشي به وسيله صندوق حمايت از قهرمانان به بازار عرضه خواهد شد.