خرید روسری توضيح شهرداري درباره بخشيدن پاركينگ

شهرداري منطقه 6 تهران در توضيح خبري در «» ‌آورده است: بدين وسيله جوابيه شهرداري منطقه 6 درخصوص خبر منتشره در مورخ 28/1/1387 با عنوان «تدريس در دانشگاه با بخشيدن پاركينگ» در آن سايت اطلاع‌رساني ايفاد مي‌گردد.

خواهشمند است دستور فرماييد مطابق قوانين و مقررات اطلاع‌رساني و رسانه‌ها در اين خصوص اقدام مقتضي به عمل آيد.
1. مدير شهرداري موصوف فارغ‌التحصيل رشته شهرسازي و از سال 1380 مشغول به تدريس در دوره‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت مشغول مي‌باشد.

از ايشان حسب تخصص و تجربه براي تدريس در رشته مديريت شهري توسط دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبايي در نيم سال اول سال تحصيلي 86ـ87 دعوت گرديد و نيز براي نيم سال دوم 86ـ87 هم به رغم درخواست دانشكده مزبور به علت همزماني ساعات كلاس در نظر گرفته شده با ساعات تدريس موظفي ايشان در دانشگاه علم و صنعت، اين امر ميسر نگرديد. لهذا اعتراض دانشجويان، عدم مقبوليت تدريس ايشان و نيز جابجايي كلاس استاد ديگري و واگذاري آن به ايشان صحت ندارد. اين امر با مراجعه به سوابق و مدارك موجود در آن دانشكده محترم، ميسور مي‌باشد.

2. با عنايت به عدم موافقت سازمان حمل‌ونقل و ترافيك درخصوص پارك مورب به رغم اعلام آن به دانشكده، اجراي پارك مورب صورت پذيرفت كه با اعتراض اهالي و شوراياري محل مجددا جلسه‌اي در اسفند ماه 1386 با حضور رياست محترم دانشكده،‌ سركلانتر تهران بزرگ، راهور منطقه و معاون حمل‌ونقل و ترافيك منطقه، اعضاي شوراياري محل و تعدادي از اهالي تشكيل و پس از بحث و بررسي بر اساس اجماع مقرر گرديد، پارك مورب انجام نگيرد كه در پي آن از سال جاري، راهور منطقه نسبت به اعمال قانون و رفع مشكل اهالي رفع ترافيك و تسهيل عبور و مرور اقدام نموده است. از اين رو تخريب و يا ساخت پاركينگ ذاتا موضوعيت نداشته و موارد مطروحه قابل استناد نمي‌باشد.