خرید روسری درگيري دوچرخه‌سواران ايراني در تور تهران

نخستين دوره تور بين‌المللي دوچرخه‌سواري رياست‌جمهوري، در حالي به پايان رسيد که درگيري برخي دوچرخه سواران تيم دانشگاه آزاد، نقطه تاريک اين رويداد بزرگ به ميزباني کشورمان بود.
به گزارش مهر، در روز دوم اين تور، دوچرخه سواران دانشگاه آزاد اسلامي در خط آغاز و پايان مسابقه درگيري‌هايي را با يکديگر داشتند، به گونه‌اي که اگر ميانجيگري برخي پيشکسوتان و قديمي‌هاي دوچرخه سواري نبود، اين درگيري فيزيکي به جاهاي باريک کشيده مي‌شد و نقطه تاريکي بود در تور دوچرخه سواري تهران که همگان بر برگزاري مطلوب و آبرومندانه آن تأکيد کردند.
غلامحسين کوهي، مربي تيم دانشگاه آزاد در مورد اين درگيري گفت: اين درگيري به صورت لفظي و پرخاشگرانه بود و خود من هم با حضور در بين دوچرخه سواران مانع تشديد درگيري شدم.
وي با بيان اينکه اين مسائل در همه مسابقات و در هر تيمي هست، گفت: تيم ما در مرحله دوم اين مسابقات به دليل زمين خوردن سعيدي از تيم پتروشيمي عقب ماند و بچه‌ها نيز به همين دليل نسبت به عملکرد يکديگر اعتراض داشتند که چرا همکاري بين تيمي وجود نداشته است.
امير زرگري، يکي از دوچرخه سواران عضو تيم دانشگاه آزاد اسلامي هم با اظهار اينکه خود وي نيز يکي از معترضان به هم تيمي‌هايش در اين مسابقه بوده است، گفت: اگر همه بچه‌هاي تيم همکاري داشتند، ما هرگز پيراهن طلايي را از دست نداده و حتي سکوي اول را هم از آن تيم خود مي‌کرديم.
وي با بيان اينکه به هيچ عنوان دعواي بين دوچرخه سواران دانشگاه آزاد به معني زد و خورد نبوده و تنها شاهد پرخاش بچه‌هاي تيم بوده‌ايم، اظهار داشت: اصلا اين گونه نبوده که دعوايي با زد وخورد بين دوچرخه سواران صورت گيرد، بلکه اعضاي تيم در پايان مسابقه با هم مشاجره کرده و با پرخاش نسبت به هم اعتراض کردند و آقاي کوهي به همه تذکر داد و از تشديد ماجرا کاست.
عباس سعيدي، تنها نيز درباره درگيري به وجود آمده بين دوچرخه‌سواران گفت: اعتراض تيم ما داخلي بود و ربطي به مسابقات ندارد. متأسفانه، در حالي که من در روز نخست مسابقات، به مقام قهرماني رسيده و مي‌توانستم پيراهن طلايي را حفظ کنم به راحتي اين امتياز را از دست دادم.
اين دوچرخه‌سواران، در حالي درگيري‌ها در تور رياست جمهوري را لفظي مي‌دانند که شاهدان عيني و حتي يکي از عکاساني که از صحنه‌هاي اين درگيري عکس گرفته است، بر درگيري فيزيکي و حرف‌هاي ناشايستي که بين برخي از دوچرخه‌سواران رد و بدل شده است، تأکيد مي‌کنند.
نخستين مرحله از تور بين‌المللي دوچرخه سواري رياست‌جمهوري با حضور چهارده تيم خارجي و داخلي از بيستم ارديبهشت ماه در تهران برگزار شد که سرانجام پتروشيمي تبريز به مقام نخست دست يافت. تيم دانشگاه آزاد دوم و پيکان تهران بر سکوي سومي ايستاد.