خرید روسری رزمايش مشترک پاکستان و آمريکا در عمان

رزمايش مشترک دريايي پاکستان و آمريکا در شمال درياي عمان از امروز آغاز شده است و تا
اول خرداد ادامه خواهد داشت.

به گزارش واحد مركزي خبر،‌ سخنگوي نيروي دريايي پاکستان هدف از برگزاري رزمايش هفت روزه “انسپائرد يونين” را استفاده از تجربيات يکديگر و گسترش امنيت دريايي اعلام کرد.

رزمايش مشترک پاکستان و آمريکا ، به دو بخش آبهاي دريايي و ساحلي تقسيم شده و کشتي هاي ” کرتس” ، “اوز” و زيردريايي ها از سوي آمريکا و کشتي هاي “شاهجهان” ، “بدر” همچنين تانکر نفتي “نصر” پاکستان در اين رزمايش شرکت دارد.

هواپيماها و بالگردهاي نيروي دريايي نيز در رزمايش شريک هستند.
نيروهاي ويژه آمريکا و پاکستان هم در حال تمرين هستند و اين تمرين ” انسپائرد رسپانس” نامگذاري شده است.