خرید روسری لغو مصوبات جنجالي كابينه عليه حزب‌الله

كابينه لبنان، در نشست چهارشنبه شب خود، دو مصوبه اخير اين كابينه را كه موجب ايجاد بحران در اين كشور شد، لغو كرد.
به گزارش «ايرنا» از بيروت، كابينه لبنان بنا به درخواست فرمانده ارتش اين كشور و همسو با تلاش‌هاي كميته وزراي خارجه عرب كه مشغول ديدار از لبنان براي حل بحران اين كشور است، با لغو دو مصوبه خود مبني بر بركناري مسئول امنيتي فرودگاه بيروت و غير قانوني بودن شبكه مخابراتي مقاومت، موافقت كرد.
به دنبال اعلام اين خبر، شهروندان لبناني در سراسر بيروت با شليك گلوله هوايي، نسبت به لغو اين دو مصوبه ابراز خرسندي كردند.
فرماندهي ارتش لبنان عصر شنبه با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: مسئول امنيت فرودگاه بين‌المللي بيروت، در منصب خود باقي مي‌ماند.
در اين بيانيه اشاره شده كه تصميم‌گيري درباره دو تصميم اخير كابينه لبنان درباره بركناري وفيق شقير مسئول امنيت فرودگاه بين‌المللي بيروت و شبكه مخابراتي حزب‌الله، در اختيار ارتش قرار گرفته است.
فرماندهي ارتش افزوده است: شبكه مخابراتي حزب‌الله توسط مخابرات ارتش مورد بررسي قرار مي‌گيرد، به نوعي كه براي مصلحت عمومي و امنيت مقاومت مضر نباشد.
كابينه فؤاد سينيوره روز سه‌شنبه گذشته، تصميم‌هايي را مبني بر بركناري مسئول امنيتي فرودگاه بين‌المللي بيروت و شبكه ارتباطي ويژه حزب‌الله، گرفت.
اين تصميم‌ها، موجب اعتراض مخالفان شد و همزماني اين تحولات با اعتصاب اتحاديه‌هاي كارگري و صنفي لبنان كه در اعتراض به وضعيت معيشتي نامناسب صورت گرفت، درگيري‌هاي خونيني را به دنبال داشت.