خرید روسری نرخ ویزیت پزشکان تدوین شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نرخ ویزیت عمومی و فوق تخصصی پزشک تدوین شد.

کامران باقری لنکرانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: نرخ ویزیت عمومی حدود ‪ ۴۱۰۰‬ تومان و ویزیت فوق تخصص حدود ‪ ۸۵۰۰‬ تومان تدوین شده است.

وی افزود: در تعرفه ‌های جدید بخش خصوصی در قسمت سرپایی و هزینه تخت روز بیمارستان تفاوت چندانی با نرخهای تصویب شده توسط نظام پزشکی وجود ندارد.

باقری لنکرانی همچنین نهادینه کردن طرح پزشک خانواده را از اولویتهای این وزارتخانه در سال جاری برشمرد.

وی اظهار داشت: بنا داریم در مرحله اول اجرای این طرح، طرح را در سه استان و تمامی شهرهای زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت نهادینه کنیم.

وزیر بهداشت و درمان افزود: جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه بیماران و توزیع مناسب بیمار از اهداف و مزایای اجرای طرح پزشک خانواده است.