خرید روسری تغيير قريب‌الوقوع مدير حوزه علميه قم

با انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمين حسيني بوشهري به عنوان دبير دوم شوراي عالي حوزه علميه قم، به زودي مديريت حوزه علميه قم به شخص ديگري واگذار مي‌شود.به گزارش خبرنگار «» از قم، سيدهاشم حسيني بوشهري كه چندين سال است مديريت حوزه علميه قم را بر عهده دارد، از مدتها پيش تأكيد كرده كه مي‌خواهد اين مسئوليت را به شخص ديگري واگذار كند.وي در ديدارهايي كه با برخي علما و مراجع تقليد داشته، اظهار كرده كه در اين سال‌ها، اقدامات مدنظر خود را در حوزه انجام داده و اكنون در نظر دارد به ديگر اشتغالات علمي خود برسد.با وجود آن‌كه برخي مراجع همچون آيات وحيد خراساني و شبيري زنجاني بر ادامه حضور وي تأكيد داشته‌اند، به نظر مي‌رسد حسيني بوشهري بر رفتن خود اصرار دارد و با بيش از يک دهه فعاليت در عالي‌ترين سطوح مديريتي حوزه علميه قم، آخر خردادماه سال جاري جاي خود را به مدير جديد حوزه علميه قم كه از سوي شوراي عالي حوزه منصوب مي‌شود، خواهد داد.وي البته به تازگي بار ديگر با رأي بالايي به عضويت شوراي عالي حوزه علميه قم درآمده است و بنا بر قانون كنوني، مدير حوزه نبايد عضو شوراي عالي باشد.اين در حالي است كه شوراي عالي حوزه علميه قم، با آراي اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم و تأييد مراجع تقليد، برگزيده مي‌شود.در اين حال، گفته مي‌شود جديدترين گزينه براي جانشيني بوشهري، آيت‌الله مرتضي مقتدايي است.با اين حال، وي نيز عضو شوراي عالي حوزه است و به نظر مي‌رسد اين شورا بايد براي انتصاب مقتدايي، تغييري در دستورالعمل خود بدهد و يا وي از عضويت در اين شورا استعفا دهد.