خرید روسری تفاهم هسته‏اي امارات و عربستان با بوش و براون

امارات متحده عربي و انگليس، يادداشت تفاهمي درباره همکاري در زمينه استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي امضا کردند.
به گزارش واحد مرکزي خبر، اين يادداشت تفاهم را «شيخه لبني» بنت خالد القاسمي، وزير بازرگاني امارات و «لرد جونز بيرمنگام»، وزير بازرگاني و سرمايه‌گذاري انگليس امضا کردند.
در اين يادداشت تفاهم، زمينه‌هاي آموزش و اقدامات ديگر براي انتقال فن‌آوري توليد انرژي برق، پزشکي هسته‌اي و کشاورزي فراهم مي‌شود.
همچنين کاخ سفيد از موافقت آمريکا براي همکاري با عربستان در راستاي حفاظت از منابع نفتي و توسعه انرژي هسته‌اي خبر داد.