خرید روسری قلعه‌نويي سرمربي استقلال تهران شد

سرمربي تيم فوتبال مس كرمان با حكم مديرعامل استقلال، سرمربي تيم فوتبال اين باشگاه شد.

به گراش خبرگزاري فارس، امير قلعه نويي در حكمي از سوي علي فتح ا.. زاده به طور رسمي سرمربي تيم استقلال تهران شد.
وي اكنون سرمربي تيم مس كرمان است كه امروز با پايان ليگ، قرارداد او به پايان مي‌رسد.

از اختيارات مديرعامل استقلال عزل و نصب سرمربي تيم فوتبال است؛ البته قرار بود اين مسئله در هيئت مديره باشگاه مطرح شود كه چنين اتفاقي نيفتاد.
استقلال امروز سيزدهمين شكست اين فصل خود را برابر نفت كسب كرد. فيروز كريمي هفته گذشته به دليل كسب نتايج ضعيف استغفا كرد.