خرید روسری ناگفته‌هاي پروژه منوريل صادقيه

رئيس کميسون عمران شوراي شهر تهران ضمن بيان ناگفته‌ها و پيشنهادات جديد در خصوص پروژه منوريل صادقيه از روشن شدن تکليف اين پروژه تا 2 ماه ديگر درشوراي شهر خبر داد. به گزارش مهر،‌ حمزه شکيب خاطرنشان کرد: متأسفانه صحبت کردن در مورد منوريل سطحي و سبک شده و اين موضوع بيشتر به يک بحث سياسي تبديل شده است، ولي با اين حال هر صحبتي که در اين‌باره به عنوان رئيس کميسيون عمران شوراي شهر انجام داده‌ام، با دليل و مدرک ثابت مي‌کنم و پاي همه آنها نيز مي‌ايستم.شکيب پيش از اين بارها گفته بود پروژه منوريل صادقيه تنها دوصفحه طرح مطالعاتي داشته است و مقاومت شوراي شهر موجب شده است که شهرداري به جاي ساخت بيش از 230 کيلومتر منوريل در شهر تهران، پروژه آزمايشي منوريل صادقيه را اجرا کند و دولت نيز در حال حاضر بدون نظر شوراي شهر، نخواهد توانست اين پروژه را اجرا کند.وي در خصوص پروژه منوريل صادقيه يادآور شد: شهرداري تهران در دوره قبلي مديريت، قراردادي را جهت احداث منوريل منعقد کرده بود و اين در حالي بود که قرارداد مذکور حتما بايد مصوبه شوراي شهر را همراه مي‌داشت، با اين همه پس از 8 ماه شهرداري تهران مصوبه احداث پروژه آزمايشي منوريل صادقيه را از شوراي شهر اخذ کرد.رئيس کميسيون عمران شوراي شهر با بيان اينکه نکات مبهم و ايرادات اساسي به طرح شهرداري وجود داشت، افزود: مبلغ قرارداد، اولين نکته‌اي بود که شورا بر آن ايراد گرفته بود، چراکه مبلغ تعيين شده علاوه بر تهاتر، براي انجام پروژه کافي نبود و شورا معتقد بود که مبلغ قرارداد بايد اصلاح شود.به گفته وي، تيم مجري پروژه از ديگر مواردي بوده که اعضاي شورا بر آن ايراد گرفته بودند؛ به گونه‌اي که به دليل نداشتن توانايي لازم جهت اجراي اين پروژه، سرانجام سازمان سرمايه‌گذاري شهرداري جايگزين معاونت حمل و نقل و ترافيک شد که پس از مخالفت دولت و فرمانداري تهران اين پروژه متوقف و به وضعيت حال حاضر رسيد.حمزه شکيب با قانوني دانستن عملکرد دولت وقت در توقف پروژه منوريل صادقيه، يادآور شد: در حال حاضر کميسيون عمران شوراي شهر در حال بررسي موضوع است تا با توجه به درخواست برچيدن ستون‌هاي پروژه توسط شهرداري، با مشارکت شرکت مجري، معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري و سازمان سرمايه‌گذاري، نظرنهايي را نسبت به جمع آوري ستونها و يا ادامه پروژه، تصميم گيري و اعلام کند.وي همچنين افزود: 140 ستون براي اجراي کل اين طرح درنظر گرفته شده بود که فنداسيون 80 ستون در آن زمان اجرا شد که در اين بين 16 ستون هم به صورت کامل يا ناقص ساخته شد که شهرداري تهران درخواست برچيدن آنها را مطرح کرده است.رئيس کميسيون عمران شوراي شهر تهران تأکيد کرد: شوراي شهر هيچ‌گونه مصلحت‌انديشي را در بررسي موضوع منوريل صادقيه دخيل نخواهد کرد و در نهايت معتقد است که مردم بايد بدانند چرا اين پروژه متوقف شده است و چقدر تا به حال هزينه شده و در نهايت با اين پروژه نيمه کاره چه بايد کرد؟وي همچنين در خصوص وضعيت رسيدگي به پروژه منوريل صادقيه افزود: هم‌اکنون کميسيون عمران موضوع را در چند محور دنبال مي‌کند که به اين شرح است:1- از مجري خواسته‌ايم تا آخرين صورت وضعيت پروژه را به همراه پيشرفت فيزيکي و مالي آن، به طرف قرارداد يعني سازمان سرمايه گذاري شهرداري بدهد.2- از سازمان سرمايه گذاري شهرداري نيز خواسته شده است تا صورت وضعيت ياد شده را بررسي و مورد تأييد و غير قابل قبول آنرا مشخص کند و در نهايت نتيجه را به همراه صورت وضعيت اوليه به شورا ارائه دهد.3- از معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران نيز خواسته شده است تا آخرين نظرها را پيرامون موضوع منوريل و استفاده از آن در تهران، پروژه منوريل صادقيه و احتمالا مسير جديد براي اين پروژه به شوراي شهر ارائه کند.حمزه شکيب در خصوص پيشنهادهاي جديد تعيين تکليف پروژه منوريل صادقيه گفت: با توجه به کار انجام شده و هزينه صرف‌شده، از شهرداري تهران خواسته‌ايم تا در مورد ادامه پروژه از ميدان صادقيه تا ايستگاه مترو، ادامه تا ترمينال غرب و يا فرودگاه مهرآباد نظر خود را اعلام کند.رئيس کميسيون عمران شوراي شهر همچنين تأکيد کرد: شوراي شهر در نهايت به اين نتيجه رسيده است که اگر قرار است ستون‌هاي پروژه جمع آوري شود بايد با دلايل منطقي و کارشناسي باشد و اگر هم قرار شد پروژه را ادامه دهيم بايد 0 تا 100 پروژه معلوم باشد و اينگونه نشود که در حين کار بخواهيم ابهامي را برطرف و تجربه تلخ گذشته را تکرار کنيم.وي همچنين در خصوص تصميم دولت جهت احداث منوريل در تهران تصريح کرد: اگر دولت جهت احداث منوريل در تهران به نتيجه رسيده است، حتما مطالعه‌اي را در اين خصوص انجام داده که شوراي شهر به عنوان نمايندگان مردم بايد اين مطالعات را در اختيار داشته باشند و پس از بررسي تصميم‌گيري کنند که واقعا منوريل بهترين گزينه است يا خير؟شکيب در خصوص انگيزه‌هاي اصرار دولت جهت احداث منوريل نيز افزود: مطمئنا در اين خصوص انگيزه مالي مطرح نيست ولي معتقدم دوستان در دولت مطالعات عميقي را در زمينه استفاده از منوريل انجام نداده‌اند و به صورت سطحي به موضوع نگاه کرده‌اند.وي يادآور شد: به طور مثال در همين تيزرهايي که دولت در صدا و سيما با موضوع مزيت‌هاي منوريل پخش مي‌کرد، نکته‌اي در خصوص ايمن بودن اين وسيله در برابر زلزله مطرح مي‌شد و اينکه منوريل از مترو ايمن‌تر است، در حالي که مترو از لحاظ ايمني بالا قابل مقايسه با منوريل نيست و در واقع در اين تيزرها واقعيت به صورت عکس نشان داده شده است و من حاضرم روي آن قسم بخورم.