خرید روسری ابتکار دولت نهم از زبان وزير مسكن

وزير مسكن و شهرسازي گفت: ابتكار دولت نهم خارج كردن قيمت زمين از قيمت تمام شده ساختمان است و در اين راه وزارت مسكن حمايت‌هاي خود را از تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي مسكن ادامه مي‌دهد.

به گزارش فارس، محمد سعيدي كيا امروز در مراسم كلنگ زني زمين مسكن مهر شوشتر اظهار داشت: دولت كار اجرايي نمي‌كند و با خارج كردن زمين‌هاي تحت مالكيت خود كار احداث مسكن را به مردم و تعاوني‌ها و اتحاديه ها سپرده است.

وي افزود: حسن كار اتحاديه ها و تعاوني ها اين است كه همه اعضا به دنبال اتمام كار هستندوما نيز در قالب سياستگذاري و برنامه ريزي اين مسئله را حمايت و هدايت مي كنيم.
سعيدي كيا با بيان اينكه ظرفيت اسمي سيمان از 40 ميليون تن در سال گذشته به 50 ميليون تن در سالجاري رسيده است، ادامه داد: با راه‌اندازي كارخانه سيمان بهبهان ظرفيت توليد به 55 تن در شهريور ماه جاري مي‌رسد.

وزير مسكن و شهرسازي درباره مشكلات تعاوني ها در دريات تسهيلات بانكي گفت: سال گذشته با مشكل مواجه بودم اما امسال بانك مسكن و تجارت آمادگي پرداخت تسهيلات را دارند و از هفته آينده اين وام ها پرداخت مي شود.

سعيدي كيا ضمن درخواست از پيمانكاران طرح در جهت اجراي صحيح مسائل معماري و شهرسازي افزود: ما چيزي كم نداريم و با رعايت مشخصات فني و ملي مي توانيم پروژه هايي بسازيم كه صد سال عمر كنند وو آيندگان بگويند در دهه سوم انقلاب اينها را ساختند و خوب ساختند.