خرید روسری اقدام سياسي انگلستان در صادر نكردن رواديد براي ايرانيان

سفارت انگلستان در تهران، در اقدامي بي‌سابقه و شگفت، ضمن فراخوان همه متقاضيان گرفتن رواديد انگلستان به اين سفارتخانه در ديروز و امروز، همه گذرنامه‌هاي اين متقاضيان را بدون دادن رواديد به آنها تحويل داده و بدون هيچ‌گونه پاسخگويي به آنها، پس از نگاه داشتن اين افراد در بيرون محوطه سفارت از دادن رواديد به آنها خودداري كرده است.به گزارش خبرنگار «»، در ماه‌هاي گذشته، سفارت انگلستان که يك روزه به ايرانيان رواديد مي‌داد، با اجراي طرحي زمان‌بندي شده، در چهار هفته به آنها رواديد مي‌داده است.
اين در حالي است که همه وجوه دريافتي از متقاضيان را که مبلغي بين صد و بيست هزار تا سيصد هزار تومان بوده، بدون بازپرداخت آن به متقاضيان، پول آنان را تصاحب كرده است، حال آن که بنا بر قوانين، اين سفارتخانه عمدتا از اشخاصي که قصد دادن ويزا به آنان را داشته‌اند، مبالغ مالي دريافت مي‌كردند.بيش از120 تن از هموطنان ايراني که داراي شرايط گرفتن ويزا از اين کشور بوده‌اند و حتي تعداد زيادي رواديد دولت انگلستان در گذرنامه‌هاي آنان موجود بوده است نيز از جمله ايرانياني هستند که نتوانستند براي ديدن اقوام خود و بستگانشان که در اين کشور به سر مي‌برند و يا انجام كارهايشان به آنجا سفر كنند.اين اقدام سياسي دولت انگلستان که براي آوردن فشار بر ايرانيان قلمداد مي‌شود، شديدا مورد انتقاد ايرانياني است که درخواست رواديد داشته‌اند.
تحليلگران اين كار دولت انگلستان را در راستاي سه موضوع پديد آمده در روابط سياسي انگلستان با ايران، ارزيابي مي‌كنند؛ نخست موضوع باغ قلهک و عمارت ييلاقي اين سفارتخانه در تهران و دوم، ارتباطات ديگر اين سفارتخانه در زمينه بمب‌گذاري‌‌هاي شيراز و سوم دخالت‌هاي اين کشور در موضوع عراق.گفتني است، اين شيوه برخورد گستاخانه با متقاضيان ايراني، در دو برهه سال‌هاي اول جنگ و همچنين ماجراي سلمان رشدي نيز تکرار شده بود.
 
هفته پيش هم احمدي‌نژاد در پايان نشست خبري خود در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ابتکار که با انتقاد از سياست‌هاي انگليس و سابقه بد تاريخي اين کشور در ايران، تعطيلي سفارت انگليس را در تهران خواستار شده بود، گفت: اين سخنان حرف دل ملت است که از رفتار و سابقه آنها در ذهن ملت ما حکايت دارد.