خرید روسری بنزين آزاد هم کارتي مي شود

مدير سامانه کارت هوشمند سوخت از تهيه نرم افزاري خبرداد که به وسيله آن در آينده اي نزديک توزيع بنزين آزاد نيز با کارت سوخت صورت گيرد.

به گزارش برنا، ناصر سجادي گفت:هم اکنون خودروهاي دولتي بنزين آزاد را با کارت هوشمند دريافت مي کنند که اين امر براي خودروهاي شخصي نيز مهيا خواهد شد.

به گفته وي اين پروژه هم اکنون نهايي شده است و صرفا به دنبال ايجاد آمادگي لازم در جايگاه هاي سوخت و هم چنين دارندگان خودروهاي شخصي هستيم.

سجادي تصريح کرد:مکانيزم استفاده از اين نرم افزار به اين شکل است که تازماني که دارندگان خودرو سهميه بنزين دارند از کارت سوخت استفاده کرده و به محض اتمام آن با همان کارت، بنزين با نرخ آزاد مي زنند.

طبق اعلام مدير سامانه کارت هوشمند سوخت کارتي شدن توزيع بنزين با نرخ آزاد به معناي ايجاد محدوديت در دريافت بنزين براي مردم نبوده است؛ بلکه فقط مکانيزم توزيع از طريق کارت انجام مي شود.

وي هم چنين در مورد پرداخت الکترونيکي بنزين توضيح داد:قرارداد اجراي اين کار از ابتدا با بانک ملت منعقد شده است؛ اما هنوز شکل اجرايي به خود نگرفته است.

سجادي صرفه جويي ارزي صورت گرفته بنزين در يک سال گذشته را4ميليارد دلار ذکر کرد و طرح سهميه بندي بنزين را در کاهش واردات و مديريت مصرف موثر خواند.