خرید روسری بوش تحريم‌هاي ميانمار را تمديد کرد

رئيس‌جمهور آمريکا تحريم‌‌هاي اقتصادي يکجانبه اين کشور عليه ميانمار را به مدت يک سال ديگر تمديد کرد.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بوش با توجه آنچه آن را مقامات آمريکايي مداخله نظاميان در امور ميانمار مي‌خوانند، دستور تمديد تحريم‌هاي اقتصادي ميانمار را صادر کرد.
بر همين اساس، کاخ سفيد با انتشار بيانيه‌اي به نقل از رئيس‌جمهور آمريکا اعلام کرد: با توجه به حضور نظاميان در قدرت، رئيس‌جمهور تصميم گرفت با ادامه وضعيت اضطراري، تحريم‌هاي ميانمار را يک سال ديگر تمديد کند.
آمريکا در حالي تحريم‌هاي خود عليه ميانمار را تمديد مي‌کند که اين کشور با پيامدهاي توفان نارگيس، دست به گريبان است و بنا بر آخرين آمارها، شمار قربانيان اين توفان در ميانمار به 133 هزار نفر رسيده و مردم اين کشور نيز از کمبود مواد غذايي در رنج هستند.