خرید روسری تصاوير: روي دوم برد پيروزي مقابل سپاهان

در پايان بازي، درگيري شديدي بين تماشاگران دو تيم سپاهان و پرسپوليس به وجود آمد كه اين مساله باعث شد ماموران تماشاگران تيم سپاهان را كه تعداد آنها كمتر بود، به خارج از ورزشگاه راهنمايي كنند.