خرید روسری تلاش نافرجام براي تکذيبه گرفتن از مهدوي‌كني

پس از آن‌كه انتشار خبر انتقادهاي آيت‌الله مهدوي‌كني، دبيركل جامعه روحانيت مبارز از احمدي‌نژاد با نگراني حاميان دولت روبه‌رو شد و آنها پس از گذشت چند روز از انتشار اين سخنان، سرانجام توانستند تكذيبيه كمرنگي به نقل از دانشگاه امام صادق(ع) به دست آورند.
به نوشته «کارگزاران»، خبرگزاري فارس كه نزديكترين خبرگزاري به دولت است، در تلاش براي گرفتن تأييديه مهدوي‌كني براي احمدي‌نژاد برآمده است. در اين زمينه، تعدادي از مديران خبرگزاري فارس براي ديدار نزد مهدوي‌كني رفتند و نظر وي را درباره دولت احمدي‌نژاد جويا شدند. پاسخ مهدوي‌كني البته تأييدي بر عملكرد دولت نهم نبود.
وي در اين ديدار گفت: «بنده در زندگي‌ام نشان داده‌ام كه نه نقاد محض هستم و نه مطيع؛ به اين معنا كه دربست در اختيار دولت باشم. گاه برخي چيزها را كه مفيد مي‌دانم و به ذهنم مي‌آيد، مي‌گويم، اما اصولا بنده كمتر در مجالس سخن مي‌گويم، اما اين‌كه در مقام اعتراض به دولت چيزي گفته باشم، واقعا اين گونه نيست. من بناي اين طور كارها را ندارم و بر اين باورم كه دولت را بايد تأييد كرد، منتها اگر يك وقت آدم يك اشكالي به امري داشته باشد، آن هم يك نوع تأييد است.
من به عنوان يادآوري، گاهي برخي مسائل را تذكر مي‌دهم، اما به عنوان نقاد دولت، مخالف دولت و معترض به دولت حرفي نمي‌زنم، چرا كه من در مسير انقلاب همين گونه بوده‌ام و اين مخصوص به دولت آقاي احمدي‌نژاد نيست.»