خرید روسری حزب الله:درباره سلاح مذاکره نمی کنیم

رئیس فراکسیون حزب الله در مجلس لبنان که ریاست هیات حزب الله در نشست قطر را برعهده دارد ، تاکید کرد دراین گفتگوها به هیچ وجه موضوع سلاح مقاومت مطرح نخواهد شد و احزاب مخالف هرگونه باجگیری جریان حاکم را رد خواهند کرد .

به گزارش واحد مرکزی خبر از بیروت ، محمد رعد به شبکه المنار لبنان گفت: ما تلاش کردیم به چارچوب توافقی این گفتگوها ” توافق برسر تشکیل دولت وحدت ملی و تدوین قانون انتخابات مجلس و سپس انتخاب رئیس جمهور” پایبند باشیم و برخی ها با مظلوم نمایی می کوشند باجگیری کنند حال آنکه مصوبات و اقدامهای جریان حاکم عامل درگیریهای اخیر بود و آنان به ما حمله کردند واکنون مظلوم نمایی می کنند .

وی افزود: ما علاوه بر آمادگی کامل برای تفاهم و توافق در نشست قطر خواهان توافق بر اساس اصول ثابت ملی هستیم و سقف خواسته ها و شروطمان را بالا نمی بریم اما نمی پذیریم که برخی ، شروط خود را بر ما تحمیل کنند و بخواهند باج بگیرند .

محمد رعد درباره موضوع قانون انتخابات مجلس گفت ما خواهان معیار روشن و یکسان هستیم تا انتخابات در همه مناطق لبنان براساس همین معیار یکسان برگزار شود و اکنون کمیته چهارجانبه این موضوع را پیگیری می کند و گزینه های متعددی قابل بررسی است .

وی درباره موضوع تشکیل دولت وحدت ملی هم گفت تا این لحظه درباره هیچ طرحی توافق نهایی نکرده ایم اما برخی طرحهای قابل توافق وجود دارد .

محمد رعد اضافه کرد توافق باید همه جانبه باشد و شامل تشکیل دولت وحدت ملی و قانون انتخابات شود .

رئیس فراکسیون حزب الله درمجلس لبنان مقاومت وسلاح آن را خط قرمز دانست و تاکید کرد هیچ گونه جایی برای بحث و مذاکره درباره مقاومت و سلاح آن در دوحه وجود ندارد .

وی با اشاره غیرمستقیم به دخالتهای خارجی بسیار گسترده درمذاکرات دوحه گفت ما در حقیقت با همه جهان مذاکره می کنیم .

محمد رعد در پاسخ به پرسشی درباره سقف زمانی گفتگوهای دوحه گفت ما همچنان نرمش نشان می دهیم و امکان دستیابی به توافق وجود دارد اما هنگامی که ببینیم فشارها ادامه دارد و می خواهند جریان حاکم را تقویت کنند در این صورت تصمیم لازم را خواهیم گرفت .