خرید روسری رفسنجاني: بسياري از فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني است

آيت الله هاشمي رفسنجاني گفت كه درحال حاضر بسياري از فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني است و ساختن اقتصاد كشور با شيوه گداپروري جواب نمي دهد.

به نوشته جمهوری، رئيس مجلس خبرگان رهبري و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين گفتگو با اشاره به چالشهاي موجود در اجراي اصل 44 قانون اساسي مورد تاكيد رهبر انقلاب به عنوان انقلاب اقتصادي كشور گفت : محور عمده اصل 44 خصوصي سازي است و كارهاي عمده بر عهده دولت است ولي اگر دولت به عنوان سهامدار بزرگ مطرح شود بايد از آن جلوگيري كرد. وي افزود : انحصاراتي كه به دولت داده شده نمي تواند اقتصاد را شكوفا كند و راه را براي رفع انحصار باز كرديم و پيشنهاد كرديم كه سالي 20 درصد از سهم دولت در اقتصاد كاسته شود كه مورد قبول قرار گرفت و نتيجه اين تصميم يكي واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و ديگري ورود بخش خصوصي به عرصه طرحهاي جديد نظير راه اندازي پالايشگاهها اتوبانها و غيره شد ولي دولت تاكنون در اين زمينه موفق نبوده است و نتوانسته به تعهدات خود عمل كند لذا بايد زمينه خصوصي سازي مهيا گردد. وي موانع فرهنگي حضور بخش خصوصي در عرصه واگذاري شركتهاي دولتي را فضاي رواني خواند و گفت : برخي تصور مي كنند كه هر كسي كه كارهاي بزرگي انجام مي دهد طاغوتي و اشرافي است ولي اگر همين افراد بطور مخفي فعاليت كنند از ديد آنها ايرادي ندارد لذا ما براي خلق ثروت ارزش قائل شده ايم . آقاي رفسنجاني افزود : در دولت جديد بسياري از نيروهاي جوان بر سر كار آمده اند و افراد قديمي در كنار قرار گرفته اند و اين افراد به لحاظ سالها تجربه مي توانند بخش خصوصي را فعال نمايند ولي آنها ترس انگ سرمايه دار طاغوتي و دنياپرست را دارند كه معمولا وارد نمي شوند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني درخصوص عدم شفافيت در ساختارهاي اقتصادي در مسائل خرد و كلان و اشكالات و موانع عمده آن براي توسعه كشور اظهار داشت : در دولت خودمان طرحي را ارائه كرديم كه هر فعاليت اقتصادي نيازمند داشتن كد اقتصادي بود كه اين مساله در قانون هم وارد شد ولي اجرا نشد. الان بسياري از فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني است و نه حسابرسي وجود دارد و نه ماليات مشخصي وجود دارد كه اين مسائل بسياري از محاسبات را در برنامه ريزي بهم مي زند. وي تصريح كرد كه ما بايد خودمان را از نفت رها كنيم و تاكيد رهبري را مدنظر داشته باشيم . وي گفت يكي از راههاي رهايي از نفت توسعه صنايع زيرمجموعه نفت از جمله پتروشيمي است .

وي در خاتمه تصريح كرد كه ما براي ساختار اداره كشور سياستهايي نوشته ايم ولي تاكنون توسط رهبري ابلاغ نگرديده كه قسمت اعظم اداره كشور برعهده بخش خصوصي است و در مواردي مشترك است البته بايد الزامات اين سياست ها تدوين گردد و پس از تصويب به دستگاهها ابلاغ شود.