خرید روسری قيمت نفت‌خام ايران به 113 دلار رسيد

ميانگين قيمت نفت‌خام ايران براي تحويل در بازارهاي جهاني به سطح 113 دلار افزايش يافت.

به گزارش ايسنا، هر بشكه نفت‌خام سبك ايران براي فروش در بازارهاي جهاني (فوب سيدي كرير) در معاملات روز 25 ارديبهشت‌ماه 115 دلار و 54 سنت خريد و فروش شد. اين در حالي است كه قيمت پيشين آن 111 دلار و 83 سنت بوده است.

هم‌چنين هر بشكه نفت‌خام سنگين ايران در روز مورد بررسي (25 ارديبهشت) 113 دلار و چهار سنت معامله شده كه بر اين اساس ميانگين موزون يك بشكه نفت‌خام صادراتي ايران 113 دلار و 80 سنت اعلام شده است.

نفت‌خام سبك ايران براي فروش در بازارهاي آسيايي در روز مورد بررسي به 117 دلار و 16 سنت در هر بشكه رسيده و در همين روز نفت‌سنگين ايران نيز معادل 112 دلار و شش سنت در بازارهاي آسيايي داد و ستد شده ‌است.

در همين حال نفت‌خام سبك ايران براي فروش در بازارهاي شمال غربي اروپا و مديترانه به ترتيب به 112 دلار و 27 سنت و 113 دلار و 34 سنت رسيد كه اين رقم براي نفت‌خام سنگين ايران معادل 109 دلار و 82 سنت و 110 دلار و 84 سنت بوده است.

در بازارهاي آفريقاي جنوبي نيز نفت‌خام سبك و سنگين كشورمان به ترتيب 115 دلار و 14 سنت و 112 دلار و 74 سنت داد و ستد شد.