خرید روسری متكي: برنامه مذاکره با آمریکا نداریم

وزير امور خارجه گفت: کشور عراق طي يک ماه گذشته شرايط خاصي را با آن مواجه بوده و متاسفانه نيروهاي خارجي مستقر در اين کشور صفحات بسيار بد و تلخي را بر عليه مردم عراق در اين مدت به نمايش گذاشته اند.

به گزارش ايسنا، منوچهر متكي، وزير امور خارجه در گرگان افزود: از جمله اين مسائل مي توان به حمله هوايي و بمباران مردم در برخي از شهرهاي عراق اشاره کرد که توسط نيروهاي آمريکايي صورت گرفته است.

وي ادامه داد: بنابراين دولت و ملت ايران از اين حملات بسيار نگران هستند و در همين راستا طي تماس تلفني با وزير امور خارجه عراق اين نگراني را به وي مستقل کرده ايم.

وزير امور خارجه در پايان يادآور شد: با توجه به اين شرايط ما فعلا برنامه‌اي براي گفتگو با آمريکا پيرامون عراق نخواهيم داشت تا ببنيم در آينده، سياست‌هاي آن‌ها چگونه و برچه اساسي خواهد بود.