خرید روسری موافقت با تلفيق جنين انسان و حيوان

نخست وزير انگليس موافقت خود را براي حمايت از قانون جديد تحقيقات جنيني و ژنتيکي در زمينه تلفيق انسان و حيوان اعلام کرد.

به نوشته روزنامه اينترنتي روسي اوترا محققان اعلام کرده اند جنينهايي که با استفاده از تخمکهاي حيوانات و سلولهاي بدن انسان توليد مي شوند نقش بسيار مهمي در ادامه تحقيقات در مورد سلولهاي بنيادي دارند که در درمان بيماريهايي از قبيل پارکينسون و الزايمر مورد استفاده قرار مي گيرند اما بسياري از کارشناسان معتقدند فناوري تلفيق انسان و حيوان منجر به شبيه سازي انسان و دستکاريهاي ژنتيکي خطرناک مي شود.

بنا به اين گزارش قانونگذاران انگليس در نشست هفته اينده مربوط به اصلاح قانون تحقيقات جنيني که برخي اصلاحات مربوط به قانون سقط جنين نيز در ان مطرح مي شود اين قانون را بررسي خواهند کرد.