خرید روسری هجوم عنکبوت‌هاي غول پيکر به اروپا!

کارشناسان درباره حمله بي‌سابقه عنکبوت‌هاي غول‌پيکر به طول 20 سانتي‌متر به کشورهاي اتريش، آلمان، هلند و سوئيس هشدار دادند.
به گزارش مهر، کارشناسان عنکبوت‌شناسي، از هجوم بي‌سابقه عنکبوت‌هاي غول‌پيکر به اتريش، آلمان، هلند و سوئيس خبر دادند.
اين عنکبوت‌ها سياه رنگ بوده و طول آنها به حدود 20 سانتي‌متر مي‌رسد و تاکنون هيچ اطلاعاتي از علل اين‌که اين حشرات غول‌پيکر به چه دليل و از کجا آمده‌اند در دست نيست.
بر پايه گزارش هفته‌نامه آلماني «در اشپيگل»، هجوم اين عنکبوت‌ها به ويژه براي کساني که از بيماري «عنکبوت‌ترسي» رنج مي‌برند، بسيار وحشت‌آور است؛ هرچند عنکبوت‌هاي 20 سانتي‌متري خطري ندارند و به محض اين‌که کسي به آنها نزديک شود، ناپديد مي‌شوند.
در اين زمينه، «يوهان مارتنس»، پروفسور جانورشناسي دانشگاه ماينز توضيح داد: اين عنکبوت‌هاي غول‌پيکر که اغلب با نام عنبکوت شناخته مي‌شوند، در کنار عقرب‌ها و رتيل‌ها از خويشاوندان عنکبوت هستند و ساختار توليد تار دارند ولي غده توليد مايع و زهر ندارند؛ بنابراين، بالقوه بي‌خطرند و تنها ظاهر ترسناک آنهاست که موجب وحشت مي‌شود.
به گفته اين دانشمند، اين گونه عنکبوت‌ها به صورت گروهي حرکت مي‌کنند و حشرات کوچک را مي‌خورند. نکته جالب اين كه هنوز اين گونه ويژه از نظر ژنتيکي شناسايي نشده و علت گسترش آن در اين کشورها نيز مشخص نيست.
به گفته کارشناسان، احتمال دارد، اين جانور از راه دريا و با يک محموله باري به اروپا رسيده باشد. در حقيقت، بخش اعظم اين حيوانات ساکن آسيا و آمريکاي جنوبي هستند.