خرید روسری 1 هفته توقيف برای متخلفين عبور از چراغ قرمز

رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ تاكيد كرد : خودرو رانندگان متخلف كه از چراغ قرمز عبور مي كنند تا يك هفته توقيف مي شود.

به گزارش واحد مركزي خبر، سرهنگ هاشمي با بيان اينكه عبور از چراغ قرمز از تخلف هاي برخي رانندگان در شهر تهران است افزود : پارسال ماموران راهنمايي و رانندگي 56 هزارو 644 فقره تخلف عبور از چراغ قرمز را اعمال قانون كردند كه از سال 85 حدود 12 و هفت دهم درصد بيشتر بود .

وي با اشاره به اينكه سال گذشته 2 هزارو 687 فقره تصادف بر اثر تخلف عبور از چراغ قرمز رخ داد گفت : تصادفات عبور از چراغ قرمز شامل 2 مورد فوتي 547 فقره جرحي و 2138 مورد هم خسارتي بوده است .
هاشمي گفت : اين تخلف يك و نيم درصد تصادفات در سال گذشته بود.

سرهنگ هاشمي اظهار داشت : عبور از چراغ قرمز يكي از تخلفات دهگانه حادثه ساز است كه امنيت راننده و ديگران را به خطر مي اندازد و نوعي قانون شكني است .

رئيس راهنمايي ورانندگي تهران بزرگ درباره رعايت نكردن قوانين راهنمايي و رانندگي از سوي برخي از رانندگان افزود : اگر رعايت قوانين و مقررات دير نهادينه مي شود به علت ضعف آن است و بايد تقويت شود.