خرید روسری دادستان کل: فرمانده حادثه شیراز، اسرائیل بود

دادستان کل کشور گفت : فرماندهی حادثه دلخراش شیراز و چند حادثه بعد از آن که کشف شد؛ با رژیم اسرائیل بود.

واحد مرکزی خبر؛ قربانعلی دری نجف آبادی در همایش بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی طرح امنیت اجتماعی با بیان این که در این حادثه لازم نبود ارتباط فیزیکی بین اشخاص برقرار شود افزود: جریانی از طریق تلفن همراه، مسائل را به کانادا و از کشور کانادا به اسراییل منتقل می کرد.

وی گفت: شاخه های این جریان نیز در مشهد مقدس بود و متاسفانه حفاظت اطلاعات این جریان خرابکارانه نیز قوی بود.

دری نجف آبادی در ادامه با تاکید بر ایجاد سامانه علمی، تحقیقاتی و کارشناسی عمیق در پلیس گفت: با ایجاد این سامانه می توان از تجربیات پلیس دنیا و همچنین تجربیات پلیس در سراسر کشور استفاده کرد.

وی افزود: با ایجاد این سامانه می توان ارزیابی ها را به صورت زنده، سازنده و موثر و با وحدت رویه انجام داد.

وی گفت: پلیس در برخورد با جرایم مانند دستگاهی است که امکانات لازم برای اقداماتی همچون کنترل، تصفیه و برگرداندن به جامعه را داشته باشد.

دادستان کل کشور با اشاره به این که مسئولیت امنیت از مقدس ترین کارها است، گفت: برقراری امنیت از اولویت های جامعه اسلامی است و هر چه امنیت دقیق تر و حکیمانه تر باشد به نفع جامعه است.

دری نجف آبادی در بخش دیگر سخنانش به ایرادهای اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران بر سر موضوعاتی مانند اعدام اشاره کرد و گفت: حقوق بشر بازی سیاسی شده است و می گویند چون حکم اعدام دارید با شما رابطه برقرار نمی کنیم؛ پس چرا با آمریکا که حکم اعدام دارد ارتباط برقرار می کنند.