خرید روسری مترو: افزایش اعزام قطار به ایستگاه حرم مطهر

شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه اعلام کرد: از فردا اول خردادماه امسال، فاصله زمانی حرکت قطارها از ایستگاه شهر ری به سمت ایستگاه حرم مطهر کاهش پیدا می کند.

در اطلاعیه شرکت بهره برداری مترو آمده است: از روز چهارشنبه اول خردادماه امسال، فاصله زمانی حرکت قطارها از ایستگاه شهر ری به سمت ایستگاه حرم مطهر در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‌٥:30 تا ‌١٤:20 کاهش یافته و در ساعات شلوغ به هر هشت دقیقه یک قطار و در ساعات عادی روز به هر ‌١٢ دقیقه یک قطار خواهد رسید.

براساس این گزارش، در حال حاضر فاصله زمانی حرکت قطارها به سمت ایستگاه حرم مطهر در ساعات مختلف، حداقل ‌١٢ و حداکثر ‌٢٠ دقیقه است که با طرح جدید، به میزان زیادی این زمان کاهش خواهد یافت.

با این خدمت جدید، تعداد حرکت قطارها از ایستگاه شهر ری به سمت ایستگاه حرم مطهر با ‌٥/٧ درصد افزایش، از ‌١٥٩حرکت به ‌١٧١ حرکت خواهد رسید.