خرید روسری نامه نوذري براي تامين بودجه واردات بنزين امسال

مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت: وزير نفت در نامه‌اي به رييس جمهور خواستار تعيين تكليف تخصيص اعتبار براي واردات بنزين در سال جاري شده است.

سيف الله جشن ساز در گفت و گو با فارس، درباره بودجه واردات بنزين در سال جاري اظهارداشت: ماه گذشته وزير نفت در نامه‌اي به رييس‌جمهور اعلام كرده با توجه به گران شدن نفت و فرآورده‌هاي نفتي از جمله بنزين در بازارهاي جهاني و اختصاص اعتبار در اين زمينه در بودجه سال 87 درخواست راه حل براي تامين بودجه واردات بنزين كرده است.
وي تصريح كرد: در اين نامه به اتمام بودجه اختصاص يافته براي واردات بنزين تا مردادماه تاكيد شده است.
وي افزود: تا جايي كه اطلاع دارم رييس جمهور و وزير نفت نسبت به اين موضوع حساس بوده و در حال بررسي موضوع براي يافتن يك راه حل هستند.
بودجه اختصاص يافته براي اين منظور در بودجه سال جاري 3 هزار ميليارد تومان است.
جشن ساز گفت: يكي از تبعات افزايش جهاني قيمت نفت افزايش قيمت فرآورده نفتي است كه روزانه تغيير مي‌كند.

مدير عامل شركت ملي نفت در ادامه گفت: در هفته جاري قيمت بنزين در هر تن 1040 دلار و گازوئيل تني 1700 دلار است در حالي كه هفته گذشته اين قيمت كمتر از اين بوده است.