خرید روسری جزئیات ثبت نام دوره دکتری دانشگاه پیام نور

ثبت نام دوره دکتری تخصصی رشته های مختلف دانشگاه پیام نور از ساعت هشت صبح روز سه شنبه 31 اردیبهشت آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، ثبت نام دوره دکتری تخصصی رشته های مختلف دانشگاه پیام نور در روز دو شنبه 13 خرداد ماه سال جاری به پایان خواهد رسید.

داوطلبان شرکت در آزمون دوره دکتری برای اطلاع بیشتر از شرایط، ضوابط، نحوه و روش ثبت نام، همچنین آشنایی با رشته محل ها و مراکز مجری و مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش می توانند از تاریخ 31 اردیبهشت به سایت www.Phd6.pnu.ac.ir مراجعه کنند.

دفترچه راهنمای پذیرش دکتری تخصصی در مراکز استانی دانشگاه پیام نور از تاریخ دوم اردیبهشت در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. ثبت نام دوره دکتری اینترنتی بوده و از طریق وب سایت مذکور انجام می شود.