خرید روسری دولت درخواست بودجه 45 هزار ميلياردی کرد

دولت با تقديم يک لايحه دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي،براي مقابله با آثار خشکسالي در کشور درخواست بودجه 45 هزار ميليارد ريالي کرد.

در حالي که دولت امروز چهارشنبه با تقديم يک لايحه دو فوريتي به مجلس خواستار صدور مجوز براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين بودجه مقابله با آثار خشکسالي در برخي از مناطق کشور و نيز جبران خسارات سرماي شديد زمستان گذشته به کشاورزان و دامداران و همچنين تامين کالاهاي اساسي و تنظيم بازار شد، دو فوريت اين لايحه بدليل نداشتن حدنصاب لازم در مجلس مطرح نشد.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، با مطرح نشدن دو فوريت لايحه اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و متمم بودجه 87 کل کشور در جلسه امروز مجلس، بررسي اين لايحه دو فوريتي در مجلس هفتم ديگر امکان پذير نخواهد بود.
رييس جمهوري نيز در مصاحبه امروز خود با خبرنگاران پس از جلسه هيئت وزيران با ابراز تأسف از اين اتفاق گفت: در لايحه دو فوريتي اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و متمم بودجه 87 با اشاره به بروز پديده خشکسالي در برخي از مناطق کشور و همچنين سرماي شديد زمستان گذشته و خسارات وارده به کشاورزان، دامداران و برخي از طبقات ديگر جامعه و ضرورت جبران خسارات ناشي از خشکسالي و سرمازدگي و عدم پيش‌بيني اعتبارات لازم در قانون بودجه سال 1387 کل کشور و ضرورت واردات کالاهاي اساسي و تنظيم بازار، از مجلس خواسته شده است مجوز برداشت از حساب ذخيره ارزي را در اين زمينه صادر کند.
براساس اين لايحه و در صورت تصويب نهايي آن به دولت اجازه داده خواهد شد معادل ارزي مبلغ بيست هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت و براي جبران خسارات ناشي از خشکسالي دراستانهاي مختلف کشور، از جمله تامين آب شرب بهداشتي مناطق شهري، روستايي و عشايري، تامين نهاده‌هاي دامي، خوراک دام و حفظ حيات وحش (علوفه، ذرت و غيره) و آب شرب دام و حيات وحش، پرداخت سود و کارمزد ناشي از استمهال تسهيلات دريافتي خسارت ديدگان و تقويت بيمه محصولات کشاورزي، توسعه سيستم‌هاي مدرن آبياري و اتخاذ تدابير لازم در حوزه بهداشت و درمان جهت جلوگيري از شيوع بيماري و حفظ سلامت ساکنان مناطق خشکسالي و کمک به کشاورزان و باغداران خسارت ديده در جريان سرمازدگي و خشکسالي يا توزيع نهال باغي يارانه اي و ساير موارد اظطراري اختصاص داده و هزينه کند.

همچنين به دولت اجازه داده خواهد شد نسبت به برداشت معادل ارزي مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي اقدام و جهت تامين اعتبار خريد و واردات کالاهاي اساسي و يا ضروري به صورت ارزي و يارانه کالاهاي اساسي هزينه کند.
براساس اين لايحه فهرست کالاهاي مشمول اين ماده و چگونگي توزيع اين يارانه با تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

پيش‌بيني مي‌شود اين لايحه دو فوريتي پس از تصويب اعتبار نامه دو سوم نمايندگان مجلس هشتم و کسب صلاحيت مجلس هشتم براي تصويب قوانين در تيرماه در مجلس شوراي اسلامي مطرح و بررسي شود.