خرید روسری شغل جديد دانش جعفري

دكتر دانش جعفري به عنوان رئيس كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد.
به گزارش خبرنگار «»، داوود دانش جعفري که پيش از اين وزير اقتصاد دولت نهم بوده و با انتقادات بسياري از کابينه دکتر احمدي‌نژاد خداحافظي کرد، به عنوان رئيس كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد.
گفتني است، پيش از اين، دكتر مخبر دزفولي، دبير كنوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عهده‌دار اين مسئوليت بودند..