خرید روسری نادران: امضا پس نگرفتيم؛ اصرار نکرديم!

در حالي که نادران، يكي از طراحان اصلي و سرليست استيضاح وزير بازرگاني بود و طرح استيضاح ميرکاظمي بدون هيچ واکنشي از سوي ايشان منتفي شد، گفت: هيچ يك از 25 نماينده طراح استيضاح وزير بازرگاني، امضاي خود را پس نگرفت.
الياس نادران نماينده تهران در مجلس در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مطرح نشدن استيضاح وزير بازرگاني در نشست امروز مجلس و شايعات پس گرفتن امضاهاي استيضاح گفت: از روز يكشنبه اين هفته، با توجه به تغيير وزير كشور، افرادي از مجلس در مراجعه به اينجانب تقاضا كردند كه با توجه به اينكه دولت دچار تغييرات وسيع شده و در حال حاضر وزير اقتصاد و دارايي هم نداريم و اين‌كه عده‌اي تلاش دارند تا استيضاح كارشناسي در حوزه تجارت و بازرگاني كشور را به يك مسأله سياسي و چالش بين مجلس هفتم و دولت نهم در پايان دوره مجلس هفتم تبديل كنند و نيز با لحاظ ملاحظات بين‌المللي استيضاح به تعويق بيفتد كه البته اين آقايان مفاد استيضاح را تأييد كرده و استيضاح كنندگان را نسبت به انجام اين كار محق مي‌دانستند.
وي با بيان اين‌كه در بين اين افراد چون فاكر، آشتياني و ابوترابي نيز حضور داشتند، تصريح كرد: با توجه به اين‌كه امضا‌كنندگان نامه 124 نفر نمايندگان مجلس در تقاضاي انصراف از استيضاح توسط بزرگواراني امضا شده كه نظراتشان براي ما محترم است، قرار شد موضوع مورد بررسي قرار گيرد.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس افزود: در همين راستا، صبح امروز در دفتر آقاي ابوترابي، نايب رئيس دوم مجلس با حضور دوازده نفر از استيضاح‌كنندگان، موضوع بررسي و ابعاد آن تحليل شد و تقريبا به اتفاق آراي افراد پذيرفتند كه اگر آقايان ابوترابي و باهنر، موفق شدند از بين سيزده نفر باقي‌مانده خواهان استيضاح، افرادي را منصرف كنند كه عده استيضاح‌كنندگان باقي‌مانده به كمتر از ده نفر برسد، اين دوازده نفر نيز از استيضاح‌ منصرف شوند.
نادران خاطرنشان كرد: با توجه به رويدادهاي صحن علني امروز مجلس، مشخص شد افرادي كه بر استيضاح اصرار دارند كمتر از ده نفرند؛ بنابراين، بدون اينكه كسي امضاي خود را پس بگيرد، نسبت به طرح استيضاح اصرار نشد.
وي با بيان اين‌كه دو واكنش افراطي در موضوع استيضاح مطرح بود، اظهار داشت: عده‌اي تلاش داشتند با انتصاب انصراف از استيضاح به مقام معظم رهبري، هزينه تأخير در انجام استيضاح را به ايشان تحميل كنند كه پس از پيگيري مشخص شد هيچ علامتي به هيأت رئيسه مجلس و استيضاح كنندگان در اين زمينه داده نشده است.
اين طراح استيضاح وزير بازرگاني افزود: همچنين افرادي بودند كه بدون توجه به هزينه‌هاي هر يك از دو گزينه استيضاح‌ و يا انصراف به كشور، به انجام استيضاح در پايان عمر مجلس هفتم اصرار داشتند.
نادران تصريح كرد: همان‌گونه كه در نامه 124 نماينده به استيضاح‌كنندگان آمده است، مفاد استيضاح به قوت خود باقي است و اين فرصت در مجلس هشتم وجود دارد كه اگر دولت، اصلاحات لازم را در عمل به قانون و جلوگيري از خسارت به توليد و مصرف كننده داخلي ناشي از نوسانات تعرفه‌ها و يا كاهش شديد تعرفه‌ها انجام ندهد، فرصت استيضاح در مجلس هشتم باقي است.
وي گفت: اينجانب آمادگي دارم در هر مجمع عمومي و يا رسانه‌هاي گروهي، موارد استيضاح را با مسئولان وزارت بازرگاني يا هر مسئول دولتي به مناظره بنشينيم تا با كشف ريشه‌هاي نابساماني‌هاي اقتصادي، مشتركا در حل آنها اقدام كنيم.