خرید روسری تا 4 ماه، نداشتن بیمه ثالث جریمه ندارد

با پیگیری راهنمایی و رانندگی و مصوب جدید مجلس، 4 ماه به مالكان خودرو و موتورسیكلت هایی كه بیمه شخص ثالث نداشتند و جریمه شدند، اجازه داده شد بدون پرداخت جریمه، وسائل نقلیه خود را بیمه كنند.

سرتیپ محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: برای كمك به این دسته از رانندگان خودروها و موتورسیكلت سوارانی كه بیمه شخص ثالث ندارند، به ماموران اعلام كرده ایم تا یك ماه آینده، این وسائل نقلیه را به علت نداشتن بیمه توقیف نكنند و فقط اعمال قانون شود.

سرتیپ رویانیان گفت: متاسفانه بیش از چهل درصد از دارندگان موتورسیكلت، بیمه شخص ثالث ندارند.

رئیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: راهنمایی و رانندگی هنگام تعویض پلاك و نقل و انتقالات، بیمه خودروها را كنترل می كند تا خودرویی در این مراحل، بدون بیمه شخص ثالث نباشد.