خرید روسری جلیلی با وزیر خارجه چین گفتگو کرد

دبیر شورای عالی امنیت ملی كشورمان ، با وزیر خارجه چین تلفنی گفتگو كرد.

به گزارش شبکه خبر ، جلیلی در این گفتگوی تلفنی ، درباره بسته پیشنهادی ایران به گروه پنج به علا وه یك ، روابط دوجانبه ، مسائل مهم منطقه ای و بین المللی ، با این مقام چینی مذاكره كرد.

در این حال، سخنگوی وزارت خارجه چین نیز روز گذشته در پكن با بیان اینكه كشورش در حال بررسی بسته پیشنهادی ایران است گفت : موضع چین درباره مسئله هسته ای ایران ، تغییر نكرده است و این موضوع ، باید از طریق مذاكرات دیپلماتیك و به طور مسالمت آمیز ، حل شود.