خرید روسری داوودي: بانک،بيمه و گمرک، نيازمند اصلاحات

معاون اول رييس جمهوري در جلسه شوراي اداري استان اردبيل گفت: بانک ها، بيمه ها و گمرک کشور نياز به اصلاحات ساختاري دارند.

به گزارش ايرنا، دکتر پرويز داودي، روز جمعه در اين شورا افزود: مديريت بانکي در زمان حاضر بسيار غيرمتمرکز شده است و منابع و امکانات عظيم بانکي نيز به شکل غير مديريتي توزيع مي شود.
وي گفت:در بخش گمرک، ماليات و بيمه ها هم اين مشکل وجود دارد و نياز به اصلاحات ساختاري دارند.

وي افزود: در زمينه هدفمند کردن يارانه ها در کشور نيز بايداصلاحات عظيمي به منظور رسيدن به بهره وري بالا انجام پذيرد.
داودي بيان کرد: امکان حذف رانت ها و افزايش کارآيي در کشور بدون انجام اصلاحات ساختاري روي متغيرهاي ذکر شده وجود ندارد.
وي افزود: دولت نهم در زمينه انجام اين اصلاحات برنامه ها و اقداماتي را شروع کرده است که اصلاح ساختار سازمان مديريت قبلي و شوراها از جمله آن ها مي باشد.

او گفت: طي 5/2 سال عمر دولت نهم، بسياري از مشکلات و مسايلي که به خاطر وجود آن ها روند توسعه و خدمت رساني به مردم کند شده بود برطرف شده است.
داودي افزود : تسريع در روند اجراي طرحها و پروژه هاي مختلف و نيز گسترش اين طرحها و پيگيري آن ها از جمله اقدامات دولت در اين زمينه است.
وي گفت : دولت نهم همچنين در اجراي طرحها و پروژه هاي گوناگون عدالت را مد نظر قرارداده وبراي همه استان ها و مناطق کشور روند توسعه را اجرا کرده و طرحها را به يک استان خاصي محدود نکرده است.

وي افزود:استان اردبيل داراي قابليت هاي فراوان درزمينه کشاورزي و گردشگري و نيز موقعيت ويژه مرزي است و اين استان قابليت آن رادارد که بطور تصاعدي توسعه يابد و در آينده نزديک با دستيابي به تمام شاخص هاي توسعه به استان پر تحرک تبديل شود و هم رديف استان هاي تراز اول کشور قرار گيرد.

وي همچنين بااشاره به سابقه تاريخي و فرهنگي اين استان افزود : ريشه هاي گسترش فرهنگ تشيع را بايد در اين استان جست وجو کرد و اين از غيرت و طبع بلند مردم اين استان سرچشمه مي گيرد.
استاندار اردبيل نيز در اين نشست گفت : مهمترين مشکلات اين استان بيکاري 46 هزار و308 نفر، کسري آب براي زمين هاي کشاورزي و مسايل کشت و صنعت ها است که مسوولان ذيربط اين استان با تلاش خود نگذاشته اند اين مشکلات به بحران تبديل شود.

علي نيکزاد، با اشاره به اقداماتي که در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، عمراني و فرهنگي در استان اردبيل انجام شده است افزود: دولت نهم در زمينه حل مشکلات مردم اين استان با شعار عدالت و خدمت تلاش مي کند.

وي در اين نشست همچنين ازآمادگي اين استان درآذر ماه امسال براي استقبال ازدکترمحمود احمدي نژاد رييس جمهوري و هيات دولت درسومين مرحله سفر استاني سخن گفت.