خرید روسری ديدار مدويدوف با رهبر چين

مسائل هسته ای ایران، احیای عراق، اوضاع در خاور نزدیک و کوزوو باید از طریق دیالوگ و مذاکراتی برابر با در نظر داشتن امنیت جهانی حل شوند. این مطلب در بیانیه سران روسیه و چین گفته می شود که در پایان مذاکرات دو جانبه “دمیتری مدویدیف” رئیس جمهور فدراسیون روسیه و “هوجین تائو” رهبر جمهوری خلق چین تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری «نووستی»، روسیه و چین تمامی طرفین را فرا می خوانند که امنیت منطقه ای و جهانی را ملاک عمل قرار داده و برای حل مشکلات، تلاش های سیاسی بکار بندند، از توسل به گزینه های نظامی و سایر تدابیر دوری نموده و برخوردی محتاطانه نسبت به مسئله کاربرد تحریمات داشته و منافع تمامی کشورهای ذینفع را در نظر داشته باشند.

همچنین روسیه و چین معتقدند که اصلاحات در سازمان ملل متحد باید معقولانه و سازشکارانه باشند.

در این سند گفته می شود: “طرفین موافق انجام اصلاحات ضروری و معقولانه در سازمان ملل با هدف بالا بردن اعتبار و کارآیی این سازمان و افزایش پتانسیل واکنش دهی به چالش ها و تهدیدات جدید هستند”.

مسکو و پکن معتقدند که اصلاحات در سازمان ملل متحد باید مداوم و تدریجی باشند.

طرفین با اشاره به نقش مرکزی سازمان ملل متحد در امور بین المللی، اعلام می کنند که نقش سازمان در امر برقراری صلح جایگزین ناپذیر است.

در بخشی دیگر از بیانیه گفته می شود که روسیه و چین این را مهم می دانند که هر چه سریعتر سندی بین المللی تنظیم شود که استقرار سلاح را در فضا ممنوع کند. در این رابطه گفته می شود: “طرفین خواستار استفاده صلح آمیز از فضا، مخالف استقرار سلاح در فضا و رقابت تسلیحات فضایی بوده و بر اهمیت آماده سازی سند بین المللی حقوقی در این رابطه در چارچوب کنفرانس خلع سلاح ژنو تاکید می کنند”.

روسیه و چین در کنفرانس سازمان ملل متحد که ماه فوریه در ژنو برگزار شده بود، پیشنویس قرارداد جدید بین المللی درباره جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در فضا را ارائه نمودند. این سند برای اولین بار به مسئله استقرار هرگونه سلاح در فضا و نه تنها انواع هسته ای سلاح ها اشاره می کرد.

پیشنهاد روسیه و چین مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق شرکا، به استثنای آمریکا رسید که در سال های اخیر نسل جدید سیستم های دفاع ضد موشکی ایجاد نموده و عملاً برنامه “دفاع استراتژیک” را از سر می گیرد. در سال های 80 قرن گذشته چنین برنامه ای “جنک ستارگان” نام گرفته بود.