خرید روسری سعد حريري، نامزد نخست‌وزيري دولت جديد

منابع مطبوعاتي از نامزدي “سعدالحريري” رئيس جريان المستقبل در پارلمان لبنان براي تصدي پست نخست وزيري دولت جديد لبنان خبر مي‌دهند.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري المنار، “امين جميل” رئيس جمهور پيشين لبنان ديروز بعد از ديدار با “ميشل سيسون” سفير آمريكا در لبنان و در پاسخ به سوالي درباره نامزد جريان حاكم براي تصدي پست نخست وزيري دولت آتي گفت: نامزد ما براي نخست وزيري، “سعدالحريري” رئيس جريان المستقبل در پارلمان لبنان است زيرا وي رياست بزرگترين فراكسيون پارلمان لبنان را بر عهده دارد و طبيعي است كه نخست وزير شود و ما در اين راستا از وي حمايت مي‌كنيم.
منابع نزديك به “فواد سنيوره” نخست وزير فعلي لبنان به روزنامه لبناني النهار گفتند: تصميم نهايي مبني بر اينكه چه كسي نخست وزير دولت آتي شود، هنوز گرفته نشده و اين امر بر عهده جريان اكثريت در پارلمان لبنان است.
به گفته اين منابع، به نظر مي رسد كه فواد سنيوره به شخصه تمايلي براي تصدي سمت نخست وزيري نداشته باشد ولي در عين حال اطرافيانش نيز مانع عهده داري اين پست از سوي وي نمي‌شوند.
محافل نزديك به سنيوره به روزنامه السفير گفتند كه وي خسته شده و دوست دارد استراحت كند و همه فكرش اين است كه توافقات بعمل آمده به اجرا در آيد.
يك مقام جريان حاكم نيز گفت انتخاب نخست وزير لبنان بر عهده جريان حاكم است كه چه كسي را براي اين پست انتخاب كند و گروه 14مارس منتظر فراكسيون المستقبل، بزرگترين فراكسيون در پارلمان است كه در اين باره چه تصميمي مي‌گيرد ولي قطعا يكي از اين دو نفر يعني فواد سنيوره يا سعدالحريري را براي تصدي پست نخست وزيري نامزد خواهد كرد.
يك مقام برجسته از گروه معارضان كه در نشست گفت‌وگوهاي دوحه نيز مشاركت داشته گفت: معارضان در اينكه جريان حاكم چه كسي را براي تصدي پست نخست وزيري تعيين خواهد كرد، دخالتي نخواهد كرد ، چه فواد سنيوره نخست وزير فعلي را انتخاب كند يا شخصي غير از وي را براي اين سمت برگزيند.
اين منبع در عين حال گفت: معارضان ترجيح مي‌دهند كه سعدالحريري رئيس جريان المستقبل نخست وزير شود زيرا كه تصدي اين پست در اين مرحله مي‌تواند به فروكش كردن بسياري از بحران‌هاي سياسي و اقتصادي در كشور كمك كند و اين امر در عين حال مي تواند به مهار دامنه اختلافات و كشمكش سه سال اخير بين معارضان و جريان طرفدار دولت، بيانجامد.

به گفته اين منبع، چهار وزارتخانه‌ كليدي نيز به طور مساوي بين معارضان و جريان حاكم توزيع خواهد شد و رئيس جمهور به دليل اينكه شخص بي‌طرفي است وزير كشور را كه احتمالا از نظاميان خواهد بود، براي اين سمت انتخاب خواهد كرد.