خرید روسری شبی که رایس در راهرو هواپیما خوابید

«دیوید میلیبند» وزیر امور خارجه انگلیس، «جک استراو» وزیر قبلی را ناجوانمرد خوانده است. استراو یک بار باعث شده بود «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه آمریکا روی زمین بخوابد و همین باعث شده که میلیبند از او انتقاد کند.به گزارش آفتاب، استراو و رایس در جریان یک سفر هوایی به بغداد در سال 2006 همسفر بودند و هنگامی که رایس به استروا تعارف کرد که روی تخت او بخوابد، استراو این پیشنهاد را پذیرفت و رایس مجبور شد روی زمین بخوابد.میلیبند در جریان یک دیدار دو نفره از کالیفرنیا، خطاب به رایس گفته است: «به نظر من که جک کاری کرد که بسیار ناجوانمردانه بود. لابد بعدش هم می‌خواست بگوید تخت تو مال اوست!»رایس هم در جواب میلیبند گفته است: «درست است ولی جک سرما خورده بود و حالش خوب نبود و به همین دلیل از او خواستم روی تخت بخوابد. در عوض من هم در راهرو خوابیدم، مشکلی پیش نیامد.» میلیبند همچنین پاسخ داده است: «شرم‌آور است! شرم‌آور است! یادت هست در آن سفری که به کابل داشتیم، من چطور قهرمانانه روی صندلی عقب خودرو خوابیدم؟»