خرید روسری فوتبال عراق در آستانه تعليق قرار گرفت

فيفا اعلام كرد به دليل حضور افراد سياسي در روزهاي آينده فوتبال عراق را به حالت تعليق در خواهد آورد.

به گزارش فارس و به نقل از سايت فيفا، مسئولان فدراسيون بين المللي فوت بال پس از انجام بررسي هاي لازم به اين نتيجه رسيدند كه افراد سياسي در فوتبال عراق دخالت مستقيم دارند و در هفته هاي گذشته با دخالت در امور مربوط به تيم ملي در مرحله مقدماتي جام جهاني 2010 مستقيما وارد عمل شده اند.
سه شنبه هفته جاري در استراليا پس از برگزاري آخرين جلسه در خصوص تعليق فوتبال عراق تصميم فوري اتخاذ خواهد شد.

فوتبال عراق با تعليق ضرب الاجلي فيفا روبرو شد و مسئولان فوتبال اين كشور براي جلوگيري از اين مسئله تا روز سه شنبه فرصت دارند پاسخ شفافي به فيفا دهند.

در صورت نهايي شدن تصميم فيفا، عراق از برگزاري ديدارهاي بعدي در رشته فوتبال محروم خواهد بود و اين تيم نمي تواند در مرحله مقدماتي جام جهانبي 2010 نيز بازي كند.

قهرمان جام ملت هاي آسيا در مرحله مقدماتي جام جهاني 2010 در روزهاي دوازدهم و هجدهم خرداد ماه بايد به ميدان رود و چنانچه تا آن زمان فدراسيون فوتبال عراق نتواند نظر مساعد نمايندگان فيفا را جلب كند بدون شك از بازي كردن محروم خواهد شد.

سخنگوي فيفا درباره علت تعليق فوتبال عراق گفت: نامه هايي مبني بر تعليق فوتبال براي فدراسيون عراق ارسال كرديم؛‌ اما به آن بي توجهي كرده اند، بنابراين در جلسه بعدي كه سه شنبه در سيدني برگزار خواهيم كرد به صورت جدي بحث تعليق فوتبال را بررسي مي كنيم، اگر چه از شرايط حساس تيم هاي ملي در مرحله گروهي مسابقات جام جهاني مطلع هستيم.