خرید روسری همايش بررسي اصل 44 در دانشگاه اميركبير

در راستاي ايجاد فضاي نقد و تضارب آرا و با توجه به بيانات رهبر انقلاب در ديدار با دانشجويان، كانون انديشه دانشجوي مسلمان دانشگاه صنعتي اميركبير با هدف ارائه آخرين يافته هاي علمي و تبيين مفاهيم نظري اقتصاد اسلامي و شناخت آسيب هاي پيش روي تحقق مكتب انقلاب اسلامي اقدام به برگزاري همايش نقد و بررسي اصل44 قانون اساسي و سياستهاي كلي آن با محور ها و موضوع هاي زير از چهارم الي ششم خرداد ماه مي كند:

1- آيا سياست‌هاي كلي ابلاغي اصل 44 به تحقق آرمان‌هاي مكتبي و اصول و راهبردهاي اقتصادي مطرح در قانون اساسي مي‌انجامد؟

2- بين اين سياست ها با مباني «اقتصاد سرمايه‌داري» و «اقتصاد اسلامي» چه نسبتي نهفته است؟

3- آيا اين سياست‌ها به حل مشكلات جاري اقتصاد ايران (اعم از تورم، بي‌كاري، رشد صنعتي و…) منجر خواهد شد؟

4- سياست‌هاي ابلاغي چه تأثيري مي‌تواند بر عرصه‌هاي فرهنگ، اجتماع و سياست ايران بگذارد؟

5- نقد و مقايسه مباني و دستاوردهاي مكاتب اقتصادي از قبيل «اقتصاد اسلامي»، «اقتصاد سرمايه‌داري»، «اقتصاد سوسياليستي» و…

6- نقد عملكرد دولت و مجلس شوراي اسلامي در راه اجرايي كردن اين سياست‌ها

زمان بندي همايش:

شنبه 4/3/1387 ساعت 3 الي 5 دكتر مومني
شنبه 4/3/1387 ساعت 3 الي 5 دكتر مصباحي مقدم : نسبت سياست هاي كلي اصل 44 با قانون اساسي

يكشنبه 5/3/1387 ساعت 3 الي 5 دكتر خوش چهره : ميزان متلائم بودن سياست هاي كلي اصل 44 با مباني اقتصاد اسلامي
يكشنبه 5/3/1387 ساعت 5 الي 7 دكتر سبحاني : اجماع واشنگتني و تاثير آن بر جهان سوم

دوشنبه 6/3/1387 ساعت 3 الي 5 آقاي تركش دوز : زمينه هاي سياسي فرهنگي آزاد سازي اقتصاد در ايران پس از انقلاب
دوشنبه 6/3/1387 ساعت 5 الي 7 دكتر شجاعي زند : دین و توسعه

مكان : مسجد دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران)

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت كانون انديشه دانشجوي مسلمان دانشگاه امير كبير مراجعه كنيد:
www.autandishe.com