خرید روسری گزارش تصويري: اختتامیه نهمین جشنواره رادیو