خرید روسری ایران در رده سوم مصرف انرژی در جهان

دکترای مدیریت استراتژیک و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید محلاتی قم گفت: ایران رتبه سوم مصرف انرژی در جهان را دارد.

حسین تلاشان در گفتگو با مهر اظهار داشت: سرانه مصرف انرژی در کشور بسیار بالاست و باید برای بهینه سازی این مصرف فرهنگ سازی شود این در حالی است که مصرف انرژی فسیلی در برخی کشورهای صنعتی نظیر ژاپن و نروژ بسیار کمتر از ایران است.

وی خاطرنشان کرد: بی توجهی به فرهنگ مصرف بهینه سوخت و صرفه جویی در آن سرانه مصرف انرژی در کشور را افزایش داده است.

به گفته تلاشان، باید راهکارهای مناسبی برای کاهش مصرف انرژی در کشور اتخاذ شود زیرا ذخایر فسیلی مانند نفت و گاز تجدید ناپذیر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید محلاتی قم ادامه داد: انرژی مربوط به نسل کنونی نبوده بنابراین برای حفظ این ذخایر ارزشمند باید برنامه ریزی شود.

وی تاکید کرد: همچنین برای درآمدهای انرژی به ویژه نفت باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا نسلهای آینده نیز از این سرمایه گذاری استفاده کنند.

دکترای مدیریت استراتژیک عنوا کرد: همچنین برای کاهش و مصرف بهینه انرژی جایگزینی سوخت نظیر انرژی هسته ای نیاز است.

وی یادآور شد: برخی از چاههای نفتی ایران نظیر چاه مسجد سلیمان خشک شده بنابراین باید به مصرف بهینه انرژی توجه ویژه شود.

به گفته تلاشان در حال حاضر درصد بالایی از بودجه کشور متکی به درآمد نفت است که برای کاهش این وابستگی باید برنامه ریزی شود.

وی بیان داشت: ایران از نظر ذخایر نفتی و گاز رتبه دوم را بین کشورهای جهان دارد.