خرید روسری تأسيس بانك در ونزوئلا همزمان با طرح انحلال بانك‌ها در ايران

در حالي که رسانه‌ها از پيش‌نويس طرحي درباره ادغام بانک‌هاي اصلي ايران و تبديل آنها به قرض‌الحسنه خبر مي‌دهند، ايران با 600 ميليون دلار، بانک تازه‌اي به همراه ونزوئلا در کاراکاس پايه‌گذاري‌ مي‌کند.

به گزارش سرويس بين‌الملل «»، بنا بر گزارش رسمي شماره 38933 گازتي به تاريخ ديروز، يک بانک مشترک بين ايران و ونزوئلا، بر پايه توافق ماه مارس سال 2007، با هدف گسترش سرمايه‌گذاري اقتصادي و تجاري و برنامه‌هاي اجتماعي تشکيل شده است.

قرار است مرکز شعبات اين بانک در تهران باشد، چرا که مي‌تواند شعبات مورد نياز توسعه‌اش در مراکز تابعه خود را راه‌اندازي كند.
سرمايه اوليه اين بانک، مبلغ 1.2 ميليارد دلار است که طرفين قرار است هر کدام مبلغ ششصد ميليون دلار آن را بپردازند. اين مبلغ به صندوقي واريز مي‌شود که مرکز آن در «کاراکاس»، پايتخت ونزوئلا خواهد بود.

همچنين در اين صندوق، مبلغ يک ميليون دلار ـ که توسط هر يک از طرفين واريز مي‌شود‌ ـ به عنوان سرمايه اوليه به صورت مساوي تقسيم مي‌گردد.
نحوه كار به اين گونه است كه همه سرمايه‌گذاري‌هاي طرفين به اين صندوق جديد واريز مي‌شود و شرايط قراردادي آن بنا بر توافقات پيشين انجام مي‌پذيرد.

شکل سرمايه‌گذاري صندوق نيز ـ که مرکز آن در ونزوئلاست و سرمايه‌ها در آنجا قرار مي‌گيرند ـ شرايط ويژه‌اي را فراهم آورده که ايران در اين صندوق، صرفا تأمين‌کننده منابع مالي و پولي خواهد بود.