خرید روسری ده ميليون ايراني ‌١٥ تا ‌٦٤ ساله سيگاري‌اند

معاون سلامت وزير بهداشت با اشاره به مصرف 14 درصدي مواد دخاني در جمعيت 15 تا 64 ساله کشور، ده ميليون از اين افراد را مصرف کننده مواد دخاني برشمرد و اعلام کرد: همچنين ميزان مصرف دخانيات در جمعيت دانش‌آموز کشور، هشدار دهنده است.
به گزارش ايسنا، دکتر سيد مؤيد علويان، امروز در نشست خبري به مناسبت هفته بدون دخانيات افزود: 3 درصد نوجوانان سيزده تا پانزده ساله سيگار مصرف مي‌کنند و حدود 7/8 درصد اين گروه سني نيز مستعد به مصرف اين ماده دخاني هستند.
وي بر اين اساس، ميزان مصرف مواد دخاني را در جمعيت دانش آموزي هشدار دهنده عنوان و تأکيد کرد: بنابراين، بايد از راه‌هاي گوناگون به ويژه آموزش، اين پديده را در دانش‌آموزان کاهش دهيم.
وي با بيان اين‌که در سال‌هاي اخير گرايش زنان به مصرف دخانيات افزايش يافته است، گفت: در چهار سال اخير، يعني از سال‌هاي 86 درصد افراد سيگاري از 2 درصد به 3 درصد در جهان افزايش پيدا کرده است.
علويان ميزان افزايش مصرف مواد دخاني ديگر از جمله قليان را در اين مدت، از 12 درصد به 26 درصد برشمرد و تأکيد کرد: علت اساسي حساسيت مسئولان به مصرف قليان، همين آمار افزايش استعمال اين ماده دخاني است.
وي در ادامه با تأکيد بر اين که هرگونه تبليغات شرکت‌هاي دخاني بنا بر آيين‌نامه مبارزه با مصرف دخانيات ممنوع است، خاطرنشان کرد: انحصار دخانيات در ايران، در اختيار دولت است که اين محاسن زيادي دارد.
با هرگونه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در عرصه دخانيات مخالفيم
معاون سلامت وزير بهداشت گفت: به شدت با هرگونه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين زمينه مخالف هستيم.
وي در اين باره به بحث قاچاق سيگار به داخل کشور اشاره و اظهار کرد: در اين قانون به صراحت درباره بحث قاچاق اشاره شده و بر پايه آن مي‌توانيم موارد ديده شده را به دادگاه ارجاع و از آنها شکايت کنيم.
وي از سوي ديگر، در مورد ماليات دخانيات ميزان مبلغ گرفته شده از اين منبع را در سال 86، 57 ميليارد تومان در برابر هشتاد ميليارد تومان پيش‌بيني شده عنوان و اضافه کرد: اين مبلغ صرف تقويت زير ساخت‌هاي مراکز بهداشتي و درماني به ويژه خانه‌هاي بهداشت روستايي، کنترل بيماري سل، کنترل بيماري‌هاي قلبي عروقي و سرطان‌هاي ناشي از استعمال دخانيات و ايجاد مراکز ترک سيگار شد. همچنين 25 درصد از اعتبار حاصل در اختيار سازمان تربيت بدني قرار گرفت که اين درصد امسال افزايش يافته و ما با اين افزايش کاملا موافقيم.
قليان اکسيژن مورد تأييد ما نيست معاون سلامت وزير بهداشت در مورد قليان اکسيژن با تأکيد براين که اين وسيله مورد تاييد وزارت بهداشت نيست، ساخت آن را بدعت‌گذاري دانست و خاطرنشان کرد: به هيچ عنوان اين وسيله توجيه‌پذير نيست.
علويان يادآور شد: در صورتي که محققي طرحي را به انجام برساند، بايد نخست آن طرح در کميته‌هاي تحقيقاتي بررسي و سپس به عموم معرفي شود.