خرید روسری مهار تورم اين بار در مجلس هشتم

منتخب مردم تبریز در مجلس هشتم معتقد است: امسال ما نعمت افزایش قیمت نفت و بلای خشکسالی را باهم داریم و باید یک مدیریت کلان و توانمند و هماهنگ این دو را با هم جمع بزند و کشور را در این شرایط مدیریت کند.

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی، منتخب مردم تبریز در مجلس هشتم در پاسخ به این سئوال که اولویت مجلس هشتم را چه مواردی می دانید، گفت:تلاش همه جانیه و ضربتی برای مهار تورم اولویتی است که مردم و نخبگان از مجلس انتظار دارند.

وی افزود:برای مهار تورم باید دولت و مجلس قدم های جدی بردارند، یعنی در کوچک ترین تصمیم گیری ها به بار تورمی آن توجه کنند ، مثلا برداشت از صندوق ذخیره ارزی جز برای نیازهای بسیار ضروری و خاص محدود شود.

میرتاج الدینی اظهار داشت:مهمترین توقع مردم از مجلس هشتم، سامان دادن به امور اقتصادی است.