خرید روسری نجات پیرمرد زلزله زده چینی، پس از یازده روز

یک مرد هشتاد ساله، یازده روز پس از زمین لرزه چین، زنده از زیر آوار خانه ویران شده اش بیرون کشیده شد.به گزارش رسانه های دولتی چین، این مرد در زیر یک ستون فروافتاده خانه اش در شهر زلزله زده میانژو گیر کرده بود.همسر این مرد هشتاد ساله در این یازده روز، به او آب و غذا می داده است، تا زمانی که اعضای گروه امداد و نجات، روز جمعه 23 مه، او را از زیر آوار بیرون کشیدند.
 
گفته شده که این مرد، از نظر سلامتی، درحال حاضر در وضعیت باثباتی بسر می برد. زمین لرزه شدیدی به قدرت هفت و هشت دهم ریشتر، دو هفته پیش ، بخشهای وسیعی از جنوب غرب چین را لرزاند.