خرید روسری ارسال SMS ضد اعتیاد وزارت علوم به دانشجویان

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از طراحی پیامهای کوتاه (SMS) جهت ارسال به حدود 300هزار دانشجوی تحت پوشش وزارت علوم در راستای آگاهی بخشی نسبت به خطرات مواد مخدر و مواد روانگردان خبر داد.

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: ستاد هماهنگی پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها به طور منظم تشکیل می شود و پیگیری امور انتشار مجله مرتبط با پیشگیری از مصرف مواد مخدر و ارائه آگاهی به دانشجویان در خصوص مواد مخدر و مواد روان گردان و تفکیک مواد مخدر از مواد روان گردان و آگاهی بخشی به دانشجویان در خصوص مضرات غیرقابل جبران روان گردانها از آخرین مصوبات این ستاد است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در خصوص پیامهای کوتاه که برای آگاهی بخشی به دانشجویان در خصوص مواد مخدر و مواد روانگردان به آنها ارسال خواهد شد، گفت: مقرر شده مرکز مشاوره دانشگاه تهران پیام هایی را طراحی کند که برای دانشجویان ارسال شود.

وی در خصوص شیوه جمع آوری شماره های تلفن همراه دانشجویانی که این پیام های کوتاه برایشان ارسال می شود، گفت: اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم یک مجموعه ای از شماره تلفن همراه دانشجویان را دارد و مجموعه ای دیگر از شماره تلفن ها با همکاری همکاران دانشگاهی جمع آوری می شود و پیامهای کوتاه برای آنها ارسال می شود.

دکتر اسلامی افزود: تهیه چند تیزر در خصوص بحث مواد مخدر و مواد روانگردان نیز به دانشگاه تهران محول شده است که برای نمایش در دانشگاهها آماده می شود.