خرید روسری تشكيل فراكسيون سلامت در مجلس هشتم

در نخستين نشست مشترك پارلماني خانواده پزشكي مجلس هشتم با وزير بهداشت و مديران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه با حضور بيش از سي نفر از نمايندگان منتخب مجلس هشتم تشكيل شد، پيشنهاد اين بود تا فراكسيون سلامت، با حضور بيش از صد نماينده، سازماندهي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در اين نشست كه در ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد، دكتر لنكراني با اشاره به سير تاريخي قانونگذاري در نظام سلامت بر تدوين قانون جامع نظام سلامت و قابليت اجرايي آن تأكيد كرد و گفت: يكي از ضعف‌هاي اساسي ما در نظام سلامت، تفرق و انسجام نداشتن قوانين و فقدان يك قانون جامع سلامت است. وي با اشاره به اين‌كه بسياري از قوانيني كه در حوزه بهداشت و درمان تصويب شده است، لوازم و راهكارهاي اجرايي آن ديده نشده، تلاش مجلس هشتم در راستاي تدوين قانون جامع سلامت را شتاب در ارتقاي نظام سلامت خواند.بنا بر اين گزارش، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين نشست را جلسه گفت و شنود و آشنايي با نمايندگان جديد دانست و اظهار اميدواري كرد: اين نشست، آغاز يك فعاليت همدلانه و چاره‌جويانه براي حل مشكلات نظام سلامت باشد.
در ادامه اين نشست، نمايندگان مجلس نيز به طرح ديدگاه‌ها و چالش‌هاي قانوني و اجرايي در نظام سلامت پرداختند و بر همكاري و تلاش صادقانه در مجلس شوراي اسلامي براي ارتقاي سطح سلامت جامعه تأكيد كردند. آنان همچنين تعيين اولويت‌هاي بخش سلامت، توجه به مناطق محروم و افزايش اعتبارات بخش سلامت را به عنوان مهمترين دغدغه‌هاي خود در مجلس هشتم عنوان كردند.
گفتني است، 32 نفر از نمايندگان مجلس هشتم را پزشكان و پيراپزشكان تشكيل مي‌دهند كه در مجموع حدود 10% تركيب مجلس هشتم را در بر مي‌گيرد. از ميان اين نمايندگان، دوازده نفر سابقه نمايندگي و قانونگذاري، دو نفر وزير بهداشت، سه نفر رياست كميسيون بهداشت، سه نفر رياست دانشگاه و سه نفر نيز رياست بيمارستان را در سابقه كاري و اجرايي خود دارند.