خرید روسری قیمت بنزین آزاد در کیش کاهش یافت

نرخ هر لیتر بنزین آزاد برای خودروهای تاکسی در جزیره کیش به 400 تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو نشست داوود مددی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با رانندگان وسایل نقلیه عمومی در اوایل اردیبهشت ماه گذشته و درخواست آنان در خصوص کاهش قیمت سوخت، نرخ هر لیتر بنزین مصرفی این گونه خودروها با 200 تومان کاهش به 400 تومان تقلیل یافت.

در حال حاضر سهمیه خودروهای تاکسی ماهانه 700 لیتر و با نرخ 100 تومان است که مازاد بر آن به قیمت 400 تومان در هر لیتر است. گفتنی است، نرخ هر لیتر بنزین تا قبل از این برای رانندگان تاکسی در جزیره کیش 600 تومان بوده است.