خرید روسری متن سوگندنامه منتخبان مجلس هشتم

منتخبان هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي سوگندنامه خود را هم نوا با هم و در حالي كه در كنار كرسي هاي نمايندگي خود ايستاده بودند، به جا آوردند.

به گزارش ايسنا، متن سوگندنامه نمايندگان مجلس هشتم شوراي اسلامي كه محمدتقي رهبر رييس سني قرائت كرد و منتخبان مجلس هشتم آن را با هم تكرار كردند، به شرح زير است:

«من در برابر قرآن مجيد به خداي متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌كنم كه پاسدار حريم اسلام و نگهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم. همچنين وديعه‌اي كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم، و در انجام وظايف وكالت، ‌امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي اطاعت كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنان را مدنظر داشته باشم.»