خرید روسری مشخص شدن وزن طيف‌هاي اصولگرا در رأي‌گيري ديروز مجلس

در رأي‌گيري درون‌گروهي روز گذشته درباره اعضاي هيأت رئيسه مجلس، علاوه بر رئيس مجلس، تا اندازه‌اي وزن طيف‌هاي گوناگون اصولگرا در مجلس هشتم نيز مشخص شد.به گزارش خبرنگار «»، در اين جلسه، علاوه بر رأي‌گيري درباره رئيس مجلس، درباره نواب رئيس نيز رأي‌گيري شد و نمايندگان مي‌توانستند به دو تن از افراد، رأي دهند، اما از آنجا كه برخي كانديداهاي نايب رئيسي مجلس، مورد توجه طيف‌هاي گوناگون مجلس بودند، رأي آنان وزن اين طيف‌ها را مشخص كرد.بنا بر اين گزارش، باهنر كه بيشتر، رأي حاميان راست سنتي را در اختيار داشت، توانست 112 رأي به دست آورد. همچنين حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابي كه نامزد مورد حمايت اصولگرايان تحولخواه و نيز نمايندگان روحاني مجلس بود، 76 رأي به دست آورد.پس از اين دو نفر، شهاب‌الدين صدر كه بخشي از آراي سنتي و نيز حمايت طيف رايحه خوش را داشت، توانست 69 رأي را از آن خود كند. همچنين اميدوار رضايي، نماينده مورد حمايت حزب توسعه و عدالت، 67 رأي به دست آورد.پس از اين چهار نفر، حسينيان با 36 رأي، اسداله بادامچيان با 20 رأي، حسين ابراهيمي با 20 رأي، حسن غفوري‌فرد با 15 رأي و ميرتاج‌الديني با 15 رأي، آراي حداقلي را براي نيابت رئيس مجلس به دست آوردند.اين آرا در حالي است كه در جلسه شنبه شب طيف رايحه خوش، شهاب‌الدين صدر و حسينيان به عنوان نمايندگان مورد حمايت اين طيف مشخص شدند كه 36 رأي حسينيان، نشان‌‌دهنده هواداران خالص طيف رايحه خوش است.همچنين اصولگرايان تحولخواه كه تنها حامي دكتر حداد عادل براي رياست و يكي از حاميان ابوترابي بودند، با توجه به پنجاه رأي حداد و 76 رأي ابوترابي، حدود چهل رأي در مجلس هفتم دارد، چراكه حداد عادل و ابوترابي كه چهره‌هايي وجيه و شناخته ‌شده‌اند، آراي شخصي نيز از نمايندگان گرفته‌اند و به ويژه ابوترابي مورد حمايت روحانيون مجلس نيز بوده است.در اين ميان، آراي اميدوار رضايي كه تاكنون صرفا در رياست كميسيون بهداشت مجلس فعاليت مي‌كرد، از دست‌كم 67 رأي خالص براي طيف توسعه و عدالت (حاميان محسن رضايي) حكايت مي‌كند. گفته مي‌شود، طرح وي به عنوان نامزد نيابت رئيسي مجلس در 48 ساعت پيش از اين جلسه در اين حزب مطرح شده و درباره آن تصميم‌گيري شده است.با وجود آن‌كه محمدرضا باهنر توانسته در فراكسيون اصولگرايان، بيشترين آرا (112 رأي) را براي نيابت رئيس مجلس به دست آورد، به نظر نمي‌رسد در جلسه رسمي مجلس چندان به رأي او اضافه شود و اين در حالي است كه چهره‌هاي ديگري از جمله محمدحسن ابوترابي به دليل مشي نسبتا فراجناحي خود، اين پتانسيل را دارند كه با توجه به احتمال عدم معرفي نامزد از سوي فراكسيون اقليت، آراي شمار زيادي از نمايندگان اين طيف را نيز به خود اختصاص دهند.
 
آخرين خبر نيز حاكي است، در جلسه امروز صبح كه بين ابوترابي و صدر راي‌گيري شد، ابوترابي با 122 راي از باهنر هم پيشي گرفت و آراي صدر به 62 راي كاهش يافت.